PRODUCT CENTER
产品中心
40% 福·霜·敌磺钠 可湿性粉剂

40% 福·霜·敌磺钠 可湿性粉剂

0.00
0.00
  

农药登记证号: 
农药生产许可证号: 
产品质量标准号: 
PD20093217
农药生许(辽)0037
Q/SYN102-2020

商     品     名:合苗欢 金苗 壮苗宝

用             途:杀菌剂

有  效  成  份:20%福美双 + 10%甲霜灵 + 10%敌磺钠

剂             型:可湿性粉剂

产  品  规  格:(10+20)克x200袋、10克x400袋、100克x50袋、400克x20袋

使用技术要求:

1、本品应在稻苗一叶一心时按800倍液喷施于苗床,注意喷雾均匀。 

2、10天后若发病可再喷一次。

      能:

本产品为具有杀菌作用,对水稻苗期立枯病有较好的防治效果。本品可治病,可防病,防病应重于治病。发病时喷施本品有较好的治疗效果。